Funktionshinderpolitik

Jag känner att jag till slut är tvungen att knåpa ihop några rader om funktionshinderspolitik. Det är ett område där jag pendlar lite kring hur mycket engagemang jag ska lägga ner på. Precis som Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, David Lega, sa i en intervju i GT tidigare i år så är det som rullstolsburen politiker förenat med många risker att ge sig in i funktionshinderspolitiken. Risken är tyvärr stor att man då förpassas till endast det området och av strukturella skäl ses som inkompetent i andra frågor (https://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/manniskor-ringde-till-mig-och-grat/). Det är lätt att man blir ”den funktionshindrade rättshaveristen” i partiet och sådan faror försöker jag att inte utsätta mig för.

Men samtidigt finns det alltid två sidor av myntet. För det finns också en poäng i att vara en röst för en grupp som annars lätt blir osynliggjord. Har man privilegiet att kunna vara aktiv i samhället, vilket jag fått chansen till, anser jag också att man måste kunna lyfta de erfarenheter man har och bidra med unika perspektiv som få andra tänker på. Just därför har jag hittills också engagerat mig en hel del i funktionshinderspolitiken och kommer även göra så fram över, även om det tar emot något.

Min bild är också att Stockholms stad ligger i framkant med att skapa en stad för alla oavsett funktion. Det har också blivit mycket bättre med åren och framför allt under denna mandatperiod. Miljöpartiet har under de senaste fyra åren haft stort inflytande över Stadshusets funktionshinderspolitik. Dels har vi haft ordförandeposten i kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor, men vi har även haft hand om Socialroteln, två organ som är centrala för styrningen av funktionshinderspolitiken.

Som exempel på vad för bra saker vi gjort kan vi ta två beslut som tagits bara nu i vår. Bland annat har vi i maj antagit ett program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 (. Det är en del i visionen om ett Stockholm för alla och jag själv har sällan sett en så tydlig vision som verkligen tar upp de delar av funktionshinderspolitiken som jag menar är grundfundamenten. Tyvärr riskerar väldigt många andra kommuners arbete med funktionshindersfrågor att börja i helt fel ände. Istället för att fokusera på de strukturella utmaningar som finns, fastnar man ofta i enskilda sakfrågor som inte löser grunden till varför många funktionshindrade är underprivilegierade. Stockholms stads senast beslutade vision skiljer där ut sig rejält och är betydligt bredare än så. Visionen tar fasta på saker som jämlik hälsa, rätten till arbete, utbildning och delaktighet i samhället. Sådant är det absolut viktigaste i funktionshinderspolitiken enligt mig och därför har Stockholms stad också unika möjligheter till att komma väldigt långt i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor för alla oavsett funktion. Mycket av detta kan signeras den rödgrönrosa majoriteten som styrt Stadshuset.

Ett annat exempel på när Stockholms stad ligger i framkant i funktionshinderspolitiken är de riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice som antogs i juni i år. Där sticker vi också ut om man jämför med många andra riktlinjer som fattats inom det offentliga Sverige. Det är inte ovanligt att man ser väldigt strikta och destruktiva ramverk inom funktionshindersområdet, som sällan tar fasta på rättigheter och flexibilitet utan istället mer fokuseras på kostnader och minutprecisa praktiska behov. Men i stadens riktlinjer är det människan och individen som står i fokus, inte processen och ekonomin. Något som också är en grundförutsättning om vi ska skapa ett Stockholm för alla.

Men givetvis räcker det inte med ord och visioner. Fina fraser måste givetvis bli till praktisk handling och även där måste jag sticka ut hakan och säga att Miljöpartiet ligger i framkant. Till exempel är vi det enda partiet i Stockholm som i vårt valmanifest nämner att vi vill undvika omotiverade särlösningar. Det är också ett exempel på när vi vill jobba med själva grundfundamenten för problem på funktionshindersområdet.

Det som den samlade forskningen kring funktionshinder visar är att inkluderande och universella lösningar är den absolut bästa vägen framåt. Vill man få fler personer med funktionshinder till egen försörjning och god hälsa så måste det vara den typen av lösningar som gäller. Det är något som få andra politiska partier tyvärr har förstått och vissa av de, som exempelvis Liberalerna, går till och med till val på fler särlösningar, till exempel inom skolan, för funktionshindrade. Det skulle vara både inhumant och kostsamt för de offentliga finanserna. Vi vet att de särlösningar som redan finns idag inte sällan utestänger många funktionshindrade från deltagande i samhället och med ytterligare sådana skulle det inte bli bättre.

Genom att förpassas till särskilda verksamheter där ingen annan är än andra funktionshindrade är välkommen, är det många som fostras in i en destruktiv kultur som sänker självförtroendet och får en att känna sig speciell på ett negativt sätt. Jag har själv varit placerad i många sådana under min barndom och vet med mig att saker som särskilda fritidsgårdar, skolor, arbetsplatser med mera, sällan för med sig något gott. Precis samma som forskningen på området också säger.

Självklart kan man dock inte dra alla särlösningar över en kam och ibland finns det särskilda verksamheter, speciellt för de med intellektuell funktionsnedsättning, som kan vara värda att bevaras. Men värnandet av sådana kan inte ske på bekostnad av att man vägrar erkänna de problem som också finns med särlösningar. Vet vi med oss att forskning visat att såna kan stänga ute funktionshindrade, så är det en problematik som vi måste hantera. Det är det vi i Miljöpartiet vill göra och det är jag otroligt stolt över. Utan att få bukt med vissa omotiverade särlösningar kommer vi inte kunna skapa en stad med lika delaktighet bland alla på lång sikt.

Så vill man ha en främjande stad för alla oavsett funktion är det absolut bästa man kan göra att lägga en röst på mig och Miljöpartiet i valet till Stockholms kommunfullmäktige. På så sätt kan vi göra de barriärbrytande visioner vi infört under denna mandatperiod, till praktisk verklighet under nästa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s